Διαγωνισμός Kyros Deco: Ανάδειξη του καλύτερου slogan για την διαφήμιση του Kyros Deco !!

Έχετε σκεφθεί ποτέ ότι όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο σπίτι; Για αυτό θέλουμε το καλύτερο για τον χώρο μας. Το Kyros Deco στα 19 χρόνια λειτουργίας του, έχει «ντύσει» με τα προϊόντα του σπίτια αλλά και επαγγελματικούς χώρους, έχει εδραιωθεί στο χώρο της διακόσμησης και επιμελείται την εσωτερική αισθητική κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
Τα προϊόντα του Kyros Deco έχουν μπει πλέον στη ζωή μας για να την κάνουν πιο όμορφη και άνετη.
Στα 19 αυτά χρόνια λειτουργίας, κάποια φράση θα έχει σχηματισθεί στο μυαλό του καθενός για το Kyros Deco και τα προϊόντα του. Αυτήν ακριβώς τη φράση θέλουμε να την στείλετε μέσω της σελίδας του Kyros Deco στο FB, για να δημιουργήσουμε μαζί το νέο slogan της διαφήμισης του Kyros.
Κάντε like την σελίδα του Kyros Deco στο Facebook, αν δεν την έχετε κάνει ήδη, και στείλτε μας στο inbox, το δικό σας slogan ( σύνθημα), που πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύει την ποιότητα και την εξυπηρέτηση του Kyros. Τέλος κάντε share με τους φίλους σας την φωτογραφία του διαγωνισμού.
Το σλόγκαν που θα επιλεγεί θα κερδίσει ένα χειροποίητο χαλί της εταιρείας Βιοκαρπέτ.
Εσύ πες το όπως ακριβώς το νιώθεις και εμείς είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε. 
 
 

Παρακάτω δείτε τους όρους συμμετοχής:

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «KYROS DECO.» που ασχολείται με την εμπορία και πώληση επίπλων (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Ανάδειξη σλόγκαν (συνθήματος) για την διαφήμιση του Kyros Deco» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διά του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/KyrosDeco/, που αποτελεί την σελίδα του Διοργανωτή στον διαδικτυακό τόπο www.facebook.com (περαιτέρω o «Διαδικτυακός Τόπος»). 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. 

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω, και (γ) οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή καθώς και οι σύζυγοί τους. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 με την ανακοίνωση της σχετικής ανάρτησης στο facebook (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, ώρα 12:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν «like» στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στη σελίδα του Διοργανωτή στο facebook https://www.facebook.com/KyrosDeco/, Like στη σελίδα του facebook και αποστολή στο inbox, του συνθήματος (slogan) και κοινοποίηση δημόσια την ανάρτηση του διαγωνισμού. 
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ή προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής ή οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες (δωροθέτες ή άλλως).

Το slogan θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερες από τρείς με οκτώ λέξεις, να είναι σαφές, να προξενεί ευχάριστη εντύπωση, να αντικατοπτρίζει την ποιότητα της επιχείρησης και να μην βλάπτει την δημόσια εικόνα της. Θα πρέπει να συνοδεύεται από μια εξήγηση σε δέκα το πολύ γραμμές, το πως σκεφτήκατε για να καταλήξετε σε αυτό.

6. Δώρα. 
Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής: 
Kερδίστε 1 χειροποίητο χαλί του οίκου Βιοκαρπέτ.
O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και ο Νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. 

Ο Νικητής του Διαγωνισμού, θα προκύψει μετά από επιλογή του καλύτερου συνθήματος, κατά την κρίση της εταιρείας, που θα αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα της εταιρείας στο κοινό της, θα συμπεριληφθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω στο αρ.5. Η εν λόγω κλήρωση θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018. 
Στην εν λόγω επιλογή για την ανάδειξη του Νικητή του Δώρου θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) ο συμμετέχοντας έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρ. 5 του παρόντος εγγράφου, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός των διαθέσιμων χρονικών για συμμετοχή διαστημάτων από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 
Πέραν του Νικητή του Διαγωνισμού από τη σχετική επιλογή θα αναδειχθούν επιπλέον δύο (2) συμπληρωματικοί επιλαχόντες, οι οποίοι θα προκύψουν από την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία επιλογής. 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση - Παραλαβή των Δώρων. 
Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/KyrosDeco/. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία τον Νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός του, ή ο Νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο https://www.facebook.com/KyrosDeco/,δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση των εν λόγω Νικητών θα καταλαμβάνει ο επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση. Αν και ο επιλαχών δεν αποδεχθεί για οιονδήποτε λόγο το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός επτά (7) ημερών από την σχετική ανακοίνωση του ονόματός του στη σελίδα του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο facebook (https://www.facebook.com/KyrosDeco/.), τότε και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και το Δώρο ακυρώνεται οριστικά. Ο Νικητής θα παραλάβει το δώρο του από το κατάστημα Kyros Deco στην  Λεωφόρο Ενώσεως 98. Αν δεν είναι εφικτή η μετακίνηση στο κατάστημα λόγω απόστασης, η αποστολή του δώρου θα γίνει με κούριερ, στη διεύθυνση που θα δηλώσουν ο Νικητής, εφόσον έχει ήδη επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου, όπως αναφέρεται στην άνω παράγραφο. 

9. Ευθύνη. 
Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η ολοκλήρωση από τον εκάστοτε συμμετέχοντα των διαδικασιών συμμετοχής όπως αυτές περιγράφονται στο αρ. 5 του παρόντος. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιοδήποτε ουσιαστικό ελάττωμα εμφανιστεί στα Δώρα, για το οποίο ο Νικητής θα μπορεί απευθείας να επικοινωνεί με τις αντιπροσωπείες αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 

10. Δημοσιότητα. 
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη σελίδα του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο (https://www.facebook.com/KyrosDeco/). Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το facebook. 
11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σάς ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον αρ. 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. 
Μετά την ανακήρυξη του Νικητή και την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό παραμένουν στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Διοργανωτή, αλλά και γενικότερων δράσεων που ο Διοργανωτής επιθυμεί να επικοινωνήσει. Η επικοινωνία αυτή είναι δυνατόν να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω έγγραφου αιτήματος του συμμετέχοντα. 
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. 
Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2109841850. 
12. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας του Διαγωνισμού, των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και ανάδειξης του Νικητή, καθώς και των διαδικασιών συμμετοχής), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο facebook (https://www.facebook.com/KyrosDeco/), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 
13. Πληροφορίες - Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2271043113, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 17:00. 
14. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 
15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Older Post
Newer Post
Κλείσιμο (esc)

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας και λάβετε στο email σας προτάσεις διακόσμησης

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Αναζήτηση

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο
Shop now